เกี่ยวกับสถาบัน Z.T.T. Language School

ประวัติโรงเรียน


    สถาบันสอนภาษาแซด. ที. ที. เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับใช้สังคม โดยเปิดอบรมภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติและภาษาจีนให้แก่ชาวไทยและผู้ที่สนใจ เพื่อให้ผู้เรียน มีความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในด้านการใช้ภาษาและวัฒนธรรมของไทยและจีน    สถาบันสอนภาษาแซด. ที. ที. ไม่เคยหยุดการพัฒนา จนปัจจุบันเรามีทั้งหมด3สาขาได้แก่ สาขาที่ 1.สาขารัชดาภิเษก 2.สาขารามคำแหง และ 3.สาขาบางนา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เรามีนักเรียน มากกว่า20,000คน
 สถาบันสอนภาษาแซด ที ที

    สถาบันสอนภาษาแซด. ที. ที. นอกจากได้รับการยอมรับอย่างดีจากนักเรียนส่วนใหญ่แล้ว ยังมีวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ บุคลากรทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน และเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่และใช้ได้จริง นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับองค์กรต่างๆในการถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาอีกด้วย

หลักสูตรสถาบัน สนใจสมัครเรียน


ประวัติคุณครู

ztt_teacher_01
คุณครูเค
ztt_teacher_03
คุณครูบุนยรัชต์
S__83419145
คุณครูพลอย
ztt_teacher_04
คุณครูพงษ์เทพ
ztt_teacher_05
คุณครูทับทิม
ztt_teacher_06
คุณครูอุ้ม
S__83419146
คุณครูน้ำฝน
ztt_teacher_08
คุณครูบี
ztt_teacher_09
คุณครูก้อง
ztt_teacher_13
คุณครูอัง
ztt_teacher_11
คุณครูแพม
ztt_teacher_12
คุณครูผิง
ztt_teacher_14
คุณครูสุธาสินี
S__4710416
คุณครูธีร์
S__4710418
คุณครูน้ำ