หลักสูตรของสถาบัน Z.T.T. Language School

สถาบันสอนภาษา Z.T.T. Language School

มีหลักสูตรให้เลือกดังนี้

หลักสูตร

ภาษาจีน


ภาษาจีนพื้นฐาน


ตัวต่อตัว


20 ชั่วโมง 13,900 บาท / คน
30 ชั่วโมง 18,900 บาท / คน


สนใจสมัครเรียน

กลุ่ม 2 คน


20 ชั่วโมง 10,000 บาท / คน
30 ชั่วโมง 13,000 บาท / คน


สนใจสมัครเรียน

กลุ่ม 3 คน


20 ชั่วโมง 8,000 บาท / คน
30 ชั่วโมง 10,000 บาท / คน


สนใจสมัครเรียน

กลุ่ม 4 คนขึ้นไป


20 ชั่วโมง 6,000 บาท / คน
30 ชั่วโมง 8,500 บาท / คน
48 ชั่วโมง 12,500 บาท / คน

สนใจสมัครเรียน

ภาษาจีนธุรกิจ

ตัวต่อตัว


24 ชั่วโมง 18,000 บาท / คน
48 ชั่วโมง 34,800 บาท / คน

สนใจสมัครเรียน

กลุ่ม 2 คน


24 ชั่วโมง 12,000 บาท / คน
48 ชั่วโมง 22,800 บาท / คน

สนใจสมัครเรียน

กลุ่ม 3 คน


24 ชั่วโมง 9,600 บาท / คน
48 ชั่วโมง 18,000 บาท / คน

สนใจสมัครเรียน

กลุ่ม 4 คนขึ้นไป


24 ชั่วโมง 7,800 บาท / คน
48 ชั่วโมง 14,800 บาท / คน

สนใจสมัครเรียน

ติวสอบ HSK


ตัวต่อตัว


20 ชั่วโมง 14,000 บาท / คน
30 ชั่วโมง 19,950 บาท / คน


สนใจสมัครเรียน

กลุ่ม 2 คน


20 ชั่วโมง 11,000 บาท / คน
30 ชั่วโมง 15,000 บาท / คน


สนใจสมัครเรียน

กลุ่ม 3 คน


20 ชั่วโมง 9,000 บาท / คน
30 ชั่วโมง 12,750 บาท / คน


สนใจสมัครเรียน

กลุ่ม 4 คนขึ้นไป


20 ชั่วโมง 7,000 บาท / คน
30 ชั่วโมง 9,900 บาท / คน
48 ชั่วโมง 14,800 บาท / คน

สนใจสมัครเรียน
หลักสูตร

ภาษาไทยสำหรับต่างชาติภาษาไทยธุรกิจ


คำศัพท์และบทสนทนาด้านธุรกิจโดยเฉพาะ

เวลาเรียน : 100 ชั่วโมง (4เดือน )
เหมาะกับ : ผู้ที่มีพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่านเขียน ภาษาไทยมาแล้ว
ค่าเรียน : 47,500 บาท (รวมหนังสือ)
รับรองผล 100%
สนใจสมัครเรียน

หลักสูตร ตัวต่อตัว


ตัวต่อตัว
18,000 บาท / 24ชั่วโมง / คน
กลุ่ม 2 คน
10,000 บาท / 24ชั่วโมง / คน
กลุ่ม 3 คน
8,000 บาท / 24ชั่วโมง / คน
กลุ่ม 4 คน
7,000 บาท / 24ชั่วโมง / คน

*(มีค่าหนังสือ 500/คน)

สนใจสมัครเรียน
หลักสูตร

ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆตัวต่อตัว


24 ชั่วโมง 18,000 บาท / คน

สนใจสมัครเรียน