สมัครเรียนกับสถาบัน Z.T.T. Language School

สถาบันสอนภาษา Z.T.T. Language School

มีช่องทางการสมัครดังนี้

 
 
 

สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์

  (ช่องทางการชำระเงิน)
   

  สมัครด้วยตนเองผ่านอีเมล  วิธีการสมัคร

  (1) เลือกหลักสูตรที่สนใจ
  (2) เตรียมเอกสารสำหรับสมัครเรียน ได้แก่
    2.1 สำเนาบัตรประชาชน
    2.2 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
  (3) ดาวโหลดแบบฟอร์มการสมัคร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิก)
  (4) ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ e-mail: [email protected]
  (5) ชำระค่าเล่าเรียน พร้อมแนบใบสลิปการชำระเงิน (ช่องทางการชำระเงิน)


   


  ช่องทางการชำระเงิน

  ชื่อบัญชี: บริษัท แซด.ที.ที.เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด

  เลขที่บัญชี: 077-268835-4

  ธนาคาร: ไทยพาณิชย์